Jouw domeinnaam aanbieden via Bedrijfsnaamkopen.nl

Er zijn flink wat mensen die eigenaar zijn van verscheidene domeinnamen. Zowel particulieren als bedrijven. In vele gevallen gebeurt er niets met deze namen en betalen mensen alleen de jaarlijkse kosten om ze in hun bezit te houden. In enkele gevallen gaat het om interessante domeinnamen die anderen wellicht over willen nemen, maar hoe breng je dat aan de man? Bedrijfsnaamkopen.nl kan jou daarbij helpen.

Wil jij meeprofiteren van de deskundigheid en exposure van Bedrijfsnaamkopen.nl? Dat kan! Stuur jou domeinnaam in via het invulformulier en wij beoordelen de waarde van ervan. Mocht het een waarde vertegenwoordigen, welke de moeite waard is, kan jou domeinnaam gedeeld worden op ons platform. Let wel, wij nemen niet alle domeinnamen aan en er worden concrete afspraken gemaakt over een eventuele verkoop van jou domeinnaam.

Voordelen van verkoop domeinnaam

De voordelen van een eventuele verkoop zijn compleet afhankelijk van de (potentiële) waarde van een domeinnaam. Als een domeinnaam niet in gebruik is, kun je er soms beter een vergoeding voor ontvangen, omdat het je dan geen geld meer kost. Je zit iemand die wel perspectieven heeft met jouw domeinnaam, dan ook niet in de weg. Mocht een domeinnaam dusdanig waardevol zijn dat er veel vraag naar is, kan de prijs bijzonder hard stijgen. Dit is altijd afhankelijk van vraag, aanbod en potentieel. Wat eveneens bepalend is, zijn de gebieden welke de domeinnaam dekt (.nl, .com, .co.uk en meer).

Hoe ziet het verkoopproces er stapsgewijs uit?

1. Inzending

Vul het invulformulier zorgvuldig en volledig in en wacht op reactie van Bedrijfsnaamkopen.nl

2. Beoordeling domeinnaam

Ons deskundige team zal jou ingezonden domeinnaam beoordelen op originaliteit, bereik en populariteit. Mocht jouw domeinnaam onvoldoende interessant wordt bevonden, wordt het afgewezen. Mocht jouw domeinnaam interessant zijn, ontvang je een e-mail waarin de voorwaarden staan voor het delen van jouw domeinnaam via ons platform.

3. Verkoopprijs bepalen

Indien de desbetreffende domeinnaam goedgekeurd is, gaan wij over tot de prijsbepaling van jouw domeinnaam. Deze prijsbepaling wordt gedeeld met jouw en in samenspraak kan het proces voortgezet worden of niet.

4. Vormgeving logo

Indien wij een akkoord bereiken over de bepaalde prijs, kunnen wij overgaan tot de ontwikkeling van het logo. Hieraan zijn wel voorwaarden gekoppeld. Dit betekent dat Bedrijfsnaamkopen.nl kosten zal maken om jou product in de markt te zetten. Wij hebben dan een kleine financiële bijdrage nodig en een schriftelijk akkoord over de gemaakte afspraken.

5. Publicatie van domeinnaam

Wanneer voorgaande stappen allemaal succesvol zijn afgerond, kunnen wij jouw domeinnaam publiceren in onze webshop en brengen wij onze bezoekers op de hoogte van de nieuwe publicatie door de vermelding in onze nieuwsbrief.

Domeinnaam verkopen via BedrijfsnaamKopen?

Vul hieronder de gegevens in van je domeinnaam en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Vergeet niet te vermelden wat jouw domeinnaam zo speciaal maakt!